Kilde : Bygningsreglementet.......

Ved murede pejse,masseovne(også svenske porcelænsovne) måles afstanden fra ildstedets indvendige side.
I EN SVENSK PORCELÆNSOVN SLUTTER BRÆNDKAMMERET CA. 150 CM OVER GULV.
D.V.S. AT MAN ALDRIG VIL FÅ PROBLEMER MED AT OVERHOLDE AFSTAND TIL LOFT.
Nogle skorstensfejere er ikke helt enige med mig og mener man skal holde en afstand til brændbart loft på 30 cm fra toppen af øverste renselem.Der ligger i øvrigt15 - 25 cm murværk ovenover denne,hvilket danner loft i ovnen.
DU RINGER LIGE TIL DIN SKORSTENSFEJER OG FÅR EN SNAK OM OVNEN,INDEN OVN
BYGGEREN GÅR IGANG.Mange unge skorstensfejere har måske aldrig stiftet bekendtskab med en porcelænsovn,så giv dem hjemmesideadressen og de fleste
vil gerne lære noget nyt.
Gulvpladen, ofte i 0,7-0,8 messingplade, skal mindst 30 cm foran lukkede ildsteder,50 cm foran åbne(pejse).Og skal iøvrigt gå
15 cm ud til hver side for ildstedets åbning.
Kan man ikke overholde afstandskravene til brændbart materiale,må man udskifte
den brændbare del med et stålskelet,isolering og påskruet FERMACELL FIBERGIPS
- 15 MM .I vægge alternativt : Leca,Gyproc(Siporex) eller mursten.
I øvrigt kan du på siden LINKS finde Skorstensfejerlaugets hjemmeside og dermed også adresse,tlf.nr,mailadr. o.s.v på skorstensfejeren i netop din kommune.