Ovnmodeller

Den svenske porcelænskakkelovn er en fantastisk varmekilde. Man fyrer ca.2 timer og ovnen afgiver derefter varme i 10 - 12 timer ganske gratis.
Den første betingelse for at kunne få en ovn opsat er en murstensvæg eller
15mm brandsikker plade opsat på stålreglar bag ovnen og 30cm på hver side af
den.
Hvis man ikke har betondæk at sætte den ca.900 kg tunge ovn på, skærer ovnbyggeren hul i trægulvet nøjagtigt hvor ovnen skal stå, hvorefter han laver
en støbekasse nede i bjælkelaget og sikrer med tentorstål i væggen inden fun-
damentet støbes. Har man solide murstensvægge på begge sider af ovnen, kan man uden at skære i gulvet bore og indstøbe kraftige I-jern i de modstående vægge. I-jernene gå ud i foden, hvorefter der støbes i denne, som der dermed danner fundament. Denne løsning bruges ofte i etagebyggeri, hvor det kan være kompliceret at gå ned i bjælkelaget.

Ovnen, som består af 30-40 kakler bygges på stedet med en kerne bestående
af mursten,ildfaste sten og en blanding af blåler og pudsesand. Der laves 2 ka-
naler for og 2 kanaler bagtil i ovnen, således at røgen bliver ledt gennem 6-8
meter kanaler, inden den forlader den oppe i ca.2-2,20 meters højde.Ovnen
kræver en skorstenslysning på 150 mm.Ovnen afgiver gennemsnitligt 3 kilowatt målt over 10 - 12 timer.Sten og kakler oplagrer så meget af røgens varme,at man kan holde hånden på afgangen fra ovnen selv når den fyres optimalt.

Stenene i kernen kommes i vand under monteringen og leret/sandet blandes
med vand,d.v.s. der kommes ca.30-40 liter vand i ovnen under opmuringen.
Derfor skal den lufttørre med åben låge i 3 mdr. inden ibrugtagning.
Ovnene,der opsættes er mest årg. 1860-1915.
God fornøjelse med din "nye" ovn.
Klik på nedenstående fotos og de forstørres + tekst......

Se også siden : EKSTREME GAMLE OVNE